Trang chủ > M_LOAD > Kết nối TK Ngân Hàng với TK MOMO
Đăng ký thông qua Internet Banking của Vietcombank

1. Hướng dẫn khách hàng kết nối ví MoMo với tài khoản ngân hàng Vietcombank
 - Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang chủ của ngân hàng Vietcombank: www.vietcombank.com.vn và đăng nhập.

1.png

 - Bước 2: Sau khi đăng nhập, tại menu bên trái phần “Đăng ký sử dụng dịch vụ”, chọn “Đăng ký sử dụng mới” của “Ví điện tử”.
2.png

 - Bước 3: Khách hàng chọn loại ví là MoMo, chọn số tài khoản muốn kết nối và điền số điện thoại (chính là số ví MoMo) của khách hàng. Nhập dãy số xác nhận và nhấn “Xác nhận”
3.png

 - Bước 4: Khách hàng nhập mã giao dịch do ngân hàng gửi về số điện thoại nhận OTP và nhập mật khẩu. Mật khẩu hiện tại chính là mật khẩu đăng nhập vào Internet Banking của Vietcombank. Khách hàng nhấn “Xác nhận thông tin”.
4.png

 - Bước 5: Khách hàng sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công.
5.png

2. Hướng dẫn khách hàng hủy kết nối ví MoMo với tài khoản ngân hàng Vietcombank
 - Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang chủ của ngân hàng Vietcombank:
www.vietcombank.com.vn và đăng nhập.
2-1.png

 - Bước 2: Sau khi đăng nhập, tại menu bên trái phần “Đăng ký sử dụng dịch vụ”, chọn “Ngừng sử dụng” của “Ví điện tử”.
2-2.png

 - Bước 3: Khách hàng chọn loại ví là MoMo, chọn số điện thoại (chính là số ví MoMo) của khách hàng. Nhập mật khẩu hiện tại (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Internet Banking của Vietcombank) và nhấn “Ngưng sử dụng”
2-3.png

 - Bước 4: Khách hàng sẽ nhận được thông báo ngừng sử dụng dịch vụ.
2-4.png

3. Hướng dẫn khách hàng liên hệ giải đáp và hỗ trợ khiếu nại dịch vụ
Trong các trường hợp liên quan đến tư vấn về dịch vụ cũng như giải quyết khiếu nại, khách hàng có thể liên hệ:
 - Tổng đài CSKH Vinaphone – 9191: Giải đáp dịch vụ ví điện tử MoMo, kết quả giao dịch thành công/thất bại…
 - Tổng đài CSKH Vietcombank – 04 3824 3524/04 3824 5716: Giải đáp các vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng Vietcombank của khách hàng.